درباره ما

ماهنامه حقوقی وکلا، یک نشریه مستقل و خصوصی است که هیچ ارتباط و وابستگی به سازمان های دولتی یا غیردولتی ندارد.

کلیه حقوق و مسوولیت های این نشریه متعلق به سیاوش هوشیار است.

صاحب امتیاز و مدیر مسوول: سیاوش هوشیار

سردبیر: سیاوش هوشیار

دبیر تحریریه: مونا زنده دل

اعضای تحریریه: سیده نسرین حسین پور، سیدسبحان هوشیار امامی، فرناز محمدیان، فرزانه صفری

صفحه آرایی: استدیو نقطه شو

نشانی: مشهد – بلوار سجاد – چهارراه بزرگمهر – مجتمع سارسل – واحد ۱۰۴

تلفن: ۳۷۶۰۰۳۴۸ (۰۵۱)    نمابر: ۸۹۷۸۱۴۶۱ (۰۲۱)

رایانامه: vokalamag@yahoo.com   تارنما: www.vokalamag.ir     تلگرام: @vokalamag