محتوای آخرین شماره

چهارگوشه

قانون مدیریت بحران کشور این قانون که در تاریخ ۷/۵/۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، روز ۷ شهریورماه در روزنامه رسمی منتشر شد. بر...